Nederlands English Français Deutsch
Tools 0Reviews

Algemene Ledenvergadering

Created on 06 October 2021 22:44 by dijklig

Anders, Arnhem, Dalweg 80, Saturday 06 November 2021.

De ALV wordt gehouden tijdens de Vrijwilligersdag om 16 uur. Als je wilt blijven eten, verzoeken we je dit op te geven bij de Vrijwilligersdag.

Algemene Ledenvergadering Ligfietsvereniging NVHPV 2021

6 november om 16 uur
Dalweg 80, Arnhem

AGENDA

1. Opening

1. Vaststellen agenda

2. Herdenking
a. E. Altena
b. Wijtze Klaas Sijtema
c. Bram Smit
d. Harry Haenen

3. Notulen vorige vergadering (zie ligfiets.net)

4. Mededelingen:
a. Samenwerking Fietsersbond
b. Vernieuwing website
c. Oliebollentocht 2021
d. KaToCo
e. WK/CycleVision/Race in the Park
f. Wedstrijden

8. Financieel jaaroverzicht 2020 (Zie ligfiets.net)

9. Verslag kascommissie (Jan Limburg, Sjoerd Peerlkamp)

10. Vaststellen contributie 2022

11. Wijzing Huishoudelijk Reglement

12. Rondvraag

13. Sluiting

More info at

Deelname aan alle activiteiten van de NVHPV geschiedt op eigen risico.Register

To register, you should be logged in.

Reviews (0)

Ligfiets.net 2.0

Content website

E: redactie@ligfiets.net

Technique website

E: webmaster@ligfiets.net