Nederlands English Français Deutsch
Tools 0Reviews

Snelle fietsroutes als vitale mobiliteitsschakel

Created on 17 February 2011 22:13 by ligfries , edited on 26 February 2011 22:24 by ligfries

Themadag, Den Haag, Tuesday 01 March 2011.

Aan de vooravond van de provinciale statenverkiezingen organiseert de Fietsersbond - in samenwerking met het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA) en het Fietsberaad - een symposium over regionale snelfietsroutes. De bijeenkomst maakt onderdeel uit va

Datum: dinsdag 1 maart 2011
Tijd: 13:30 uur
Plaats: Bel Air hotel – Johan de Wittlaan 30, 2517 JR Den Haag
Kosten: gratis

Regionale snelfietsroutes krijgen steeds meer van de aandacht van regionale en provinciale overheden. De recente rijksbijdrage aan 16 nieuwe snelfietsroutes maakt dat na realisatie, de teller op 23 snelfietsroutes staat.

Met de komst van fietsroutes die gemeente en regio-overstijgend zijn, staat fietsen voor het woon-werkverkeer op het punt van de introductie van een nieuw type weginfrastructuur in Nederland: de snelfietsroute of fietssnelweg - een separate snelle fietsinfrastructuur. Door de noviteit en de maatschappelijke relevantie van snelle fietsinfrastructuur, is er sprake van een uniek momentum dat aanleiding geeft tot een frisse integrale kijk die een nieuwe ontwerpopgave brengt namelijk ‘de fietssnelweg’.

Tijdens deze bijeenkomst staan de volgende onderwerpen centraal:

De cruciale rol van provinciale en regionale overheden bij het realiseren van een fietsnetwerk.
State of the art: ontwikkeling van de snelfietsroutes en mobiliteitskansen.
Vernieuwen: een nieuwe generatie fietsroutes die een nieuwe ontwerpuitdaging vormen.
Schaalsprong: van routes naar netwerk met fietsen als volwaardige schakel in de mobiliteitsketen om Nederland nu en in de toekomst mobiel te houden.
In het programma zijn bestuurders, beleidsmakers, ontwerpers, en bedrijven vertegenwoordigd. Zij gaan in op de verschillende uitdagingen bij het ontwerpen en aanleggen van snelfietsroutes.

volledig programma

Aanmelden bij dit bericht om andere ligfietsers te laten zien dat je komt, maar ook aanmelden bij Fietsberaad.

Zie ook: http://www.fietsberaad.nl

More info at commissie infrastructuur

Deelname aan alle activiteiten van de NVHPV geschiedt op eigen risico.Register

To register, you should be logged in.

Reviews (0)

Ligfiets.net 2.0

Content website

E: redactie@ligfiets.net

Technique website

E: webmaster@ligfiets.net