Nederlands English Français Deutsch
Tools 0Reviews

Jaarvergadering TOER vereniging

Created on 15 December 2010 13:25 by ligfries

Anders, Woerden, Sunday 13 March 2011.

Aansluitend op de ALV van de NVHPV wordt de jaarvergadering van de toerligfietsvereniging gehouden.

De jaarvergadering van de toerligfietsvereniging zal tussen 5 en 6 uur worden gehouden. Stukken zullen op ligfiets.net en ter plekke ter beschikking staan. Agendapunten graag uiterlijk 28 februari 2011 aanbrengen bij de secretaris of de voorzitter.

More info at voorzitter Kees van Malssen


Show larger map

Deelname aan alle activiteiten van de NVHPV geschiedt op eigen risico.Register

To register, you should be logged in.

Reviews (0)

Ligfiets.net 2.0

Content website

E: redactie@ligfiets.net

Technique website

E: webmaster@ligfiets.net