Nederlands English Français Deutsch
Tools 0Reviews

Jaarvergadering NVHPV Toerligfietsvereniging

Created on 31 March 2010 20:23 by ligfries

Anders, Sunday 08 March 2009.

Direct aansluitend op de jaarvergadering van de NVHPV zal de toerligfietsvereniging haar jaarvergadering houden. De stukken staan hier.
Agenda:

  Opening
  Notulen ALV 2008
  Financiele verslaglegging
  Begroting 2009
  Rondvraag
  Sluiting

More info at Kees van Malssen


Show larger map

Deelname aan alle activiteiten van de NVHPV geschiedt op eigen risico.Register

Registration is currently not possible.

Reviews (0)

Ligfiets.net 2.0

Content website

E: redactie@ligfiets.net

Technique website

E: webmaster@ligfiets.net