Nederlands English Français Deutsch
Tools 0Reviews

Algemene ledenvergadering NVHPV

Created on 31 March 2010 20:22 by mars

Themadag, Sunday 18 March 2007.

Algemene ledenvergadering van de NVHPV.
Datum: 18 maart 2007.
Aanvangstijd: 14.00 uur.
Lokatie:
Hezemans Indoor Karting.
Vijfkamplaan 18.
5624 EB Eindhoven.
Tel: 040-2480445.
De lokatie is per bus vanaf station Eindhoven goed bereikbaar.

Agenda:

  Opening.
  Vaststellen agenda.
  Ingekomen post, mededelingen.
  Notulen van de jaarvergadering van 12 maart 2006.
  Terugblik vanuit het bestuur over het afgelopen jaar.
  Terugblik vanuit de diverse commissies over het afgelopen jaar:
  Prijsuitreiking van de winnaars van het afgelopen seizoen.
  Financieel jaarverslag.
  Verkiezing van de voorzitter van het bestuur.
  Verkiezing andere bestuursleden.
  Vaststelling van de begroting.
  Benoeming kascommissie.
  Rondvraag.
  Sluiting.

Direct aansluitend aan de vergadering is er de algemene
ledenvergadering van de Toerligfietsvereniging.

Agenda:

Opening.
Vaststelling agenda.
Mededelingen.
Verslag 2006.
Jaarstukken 2007.
Bestuursverkiezing.
Rondvraag.
Sluiting.

More info at Bestuur NVHPV

Deelname aan alle activiteiten van de NVHPV geschiedt op eigen risico.Register

Registration is currently not possible.

Reviews (0)

Ligfiets.net 2.0

Content website

E: redactie@ligfiets.net

Technique website

E: webmaster@ligfiets.net

NVHPV

E: nvhpv@ligfiets.net
T: +31 172 23 34 52
KvK: 40259675
More info
Subscribe and unsubscribe