Nederlands English Français Deutsch
Tools 0Reviews

ALV van de NVHPV

Created on 31 March 2010 20:21 by e_wannee

Themadag, Sunday 12 March 2006.

Op deze dag wordt de Algemene LedenVergadering van de NVHPV gehouden.

De locatie is Markant-Outdoor centrum, Gildeweg 5 in Braamt (ten zuiden van Doetinchem).

Routebeschrijving

Agenda van de dag:

12:30 lunch (broodjes en soep aanwezig; neem zelf ook wat brood mee)
13:30 opening ledenvergadering
agenda
mededelingen
notulen van de vorige ALV (21-3-2005 Amsterdam)
organisatie Ligfietsplaza (=Ligfiets.net)
relatie Plaza, Ligfiets& en PR-commissie
terugblik vanuit bestuur en commissies op het afgelopen jaar
prijsuitreiking winnaars van het afgelopen wedstrijdseizoen
financieel jaarverslag en begroting
bestuurs(her)verkiezing:

    Rein Boersma (voorzitter), Jan Limburg (penningmeester) en Ymte Sijbrandij (wedstrijden) stellen zich herverkiesbaar;
    Toni Cornelissen (ligfiets.net) en Erik Wannee (secretaris) stellen zich niet herverkiesbaar;
    Kees van Malssen (ligfiets.net) en Willem Piccêr (secretaris) stellen zich verkiesbaar op voordracht van het bestuur.
    Marcel van Eijk stelt zich eveneens verkiesbaar voor de functie van secretaris, op voordracht van tenminste 10 leden (conform artikel 17.2 van de statuten).

begroting 2006
rondvraag
sluiting, uiterlijk om 16:30 uur

Aansluitend is de ALV van de NVHPV Toerligfietsvereniging:

More info at Erik Wannee

Deelname aan alle activiteiten van de NVHPV geschiedt op eigen risico.Register

Registration is currently not possible.

Reviews (0)

Ligfiets.net 2.0

Content website

E: redactie@ligfiets.net

Technique website

E: webmaster@ligfiets.net