Nederlands English Fran├žais Deutsch

Hoogenboom2bike


About me

Ligfiets sinds feb 2002. Echte liefde is echter (sinds aug 2003) de Thys 222 Revolver Roeifiets.

Ligfiets.net 2.0

Content website

E: redactie@ligfiets.net

Technique website

E: webmaster@ligfiets.net

NVHPV

E: nvhpv@ligfiets.net
T: +31 172 23 34 52
KvK: 40259675
More info
Subscribe and unsubscribe